Soproni Kalendárium

Töredékek Sopron évszázadaiból napról napraSzerkesztők: Dr. Koszorú Gábor, Koszorú Mihály
A honlapot Nagy Tamás készítette.

Elérhetőség: Facebook - info[at]sopkal.hu

A honlapról:

Ezen lapon Sopron városa múltjából találsz érdekes történelmi, időjárásbeli és a város polgárinak mindennapjaihoz köthető érdekes eseményeket. Ezek az események a kezdetektől egészen az 1945-ös évig kalauzolnak a város és polgársága élet-történetében. Megtalálod, hogyan alakult az éves vásárok rendje az évszádok folyamán. Miként befolyásolták ezeket az időnként fellépő pusztító járványok, melyek közül egy 13. századi pestisjárványban majdnem teljesen elnéptelenedett a város. Miként alakult a városban letelepedni szándékozó zsidók sorsa. Koronként hogyan támogatta vagy sanyargatta a város vezetése őket. Voltak boszorkányperek. Itt szállt meg Hunyadi Mátyás Bécs ostromakor. De mikor a török ostromolta Bécset a soproniakat beszállítási kötelezettség terhelte az oszmán táborba.

Felhasznált irodalom:


http://books.google.hu/books/about/Sopron_szabad_kir%C3%A1lyi_v%C3%A1ros_t%C3%B6rt%C3%A9net.html?id=Qi_5ZwEACAAJ&redir_esc=y
http://konyvar.hu/sumeghy-dezso/sopron-varmegye-leveltaranak-oklevel-gyujtemenye-iresz-1236-1526/
http://epa.uz.ua/01900/01977/00077/pdf/EPA01977_Soproni_Szemle_1967-xxi-3.pdf
http://www.danielcsoport.hu/irasok/a-zsidok-tortenete-sopronban/
Soproni boszorkányperek 1429-1702
Első telekkönyv
Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai 1488-1939
Domonkos Ottónak „Ár- és bérlimitációk Sopron városban és Sopron megyében (XVI–XIX. század)” című, a Magyarság Néprajza 1980
Soproni Levléltár
KŐSZEGHI-MÁRTONY KÁROLY (Sopron, 1783. márc. 12. – Brünn, 1848. júl. 21.) a bécsi hadmérnöki iskolát végezte el.
Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig
Hárs József: Szemelvények Johann Karl Schuster feljegyzéseiből
Németh Ildikó: Boszorkányperek Sopronban
Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535-1848.

Tájékozató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról. A Soproni Kalendárium (továbbiakban tartalomszolgáltató) általános felhasználói feltételei:


A honlap tartalma – eltérő megjelölés hiányában – a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, amely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével használhatóak fel.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés megtörténik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja. A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Egyéb hibák miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

Facebook info[at]sopkal.hu Cikkek Impresszum Régi oldal